nahor

Ethernet


Optické media prevodníky umožňujú pripojenie rôznych typov médií, napríklad krútená dvojlinka s optickými káblami. To sa dá dosiahnuť mnohými komunikačnými protokolmi, ako je Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS232 atď. Prevodníky priemyselných médií sú navrhnuté pre náročné prostredie, s robustným rámom, a môžu pracovať v širokom rozsahu teplôt. Väčšina našich prevodníkov médií používa zásuvné optické moduly (SFP), takže jeden model môže byť použitý v rôznych aplikáciách.

Switche (sieťové prepínače) slúžia na vzájomné prepojenie zariadení v sieti a ich vzájomnú komunikáciu. Manažovateľné switche majú pokročilé funkcie ako Virtual LAN, zrkadlenie portov a SNMP, zatiaľ čo nemanažovateľné switche sú plug and play bez nutnosti konfigurácie. Väčšina našich switchov používa zásuvné optické moduly (SFP). Máme širokú škálu priemyselných swichov s certifikíciou DNV (Det Norske Veritas) pre námornú prepravu (Norwegian Marine Standards).